Z reklamą spotykamy się dziś na każdym kroku. Bombarduje nas w massmediach, na ulicy, a także w internecie. Istnieje wiele jej odmian i różne źródła przekazu. Czemu służy reklama, jakie są jej rodzaje i jakie dokładnie pełni funkcje?

Reklama – co to właściwie jest?

Samo słowo reklama pochodzi z łacińskiego: reclamo, reclamare. Oznacza przekaz informacyjny zawierający komunikat perswazyjny. Reklama stanowi element działań marketingowych, skierowany do konkretnej grupy odbiorców. Oferta reklamowa przedstawia zalety danego produktu, wskazując na cechy, które wyróżniają go spośród jemu podobnych. Dodatkowo reklama może obejmować informacje odnośnie zastosowania, czy dostępności danego artykułu. Jest to podstawowy sposób dla przedsiębiorców na to, aby dotrzeć do jak największej ilości potencjalnych klientów i zachęcić ich do zakupu swojego produktu lub skorzystania z oferowanej usługi.

Rodzaje reklamy

Jednym z kryteriów podziału reklamy jest rozróżnienie ze względu na środek przekazu. Wyróżnia się w tym zakresie 6 rodzajów reklamy:

  • reklama telewizyjna – spoty wyświetlane między programami telewizyjnymi lub w czasie przerw
  • reklama radiowa – jedna z trudniejszych, wykorzystuje jedynie dźwięki, muzykę i słowa
  • reklama prasowa – występuje w gazetach, czasopismach ogólnych oraz w takich o wąskiej tematyce, skierowanej do konkretnej grupy odbiorców
  • reklama kinowa – rozpoczyna seanse kinowe, ale również projekcje z płyt DVD
  • reklama internetowa – artykuły sponsorowane, bannery, e-mailing, pop-up, toplayer, itp.
  • reklama zewnętrzna – szyldy, bilboardy, tablice informacyjne, plakaty

Jakie efekty powinna przynosić reklama?

Efekty, których spodziewa się po reklamie uzależnione są od funkcji, jakie ma ona pełnić. Wyróżnia się 3 rodzaje funkcji:

Funkcja informacyjna – ma na calu przekazanie informacji odnośnie nowego produktu, jego zastosowania, miejsca sprzedaży, a także rozszerzenia działalności firmy, bądź też zmiany godzin/dni w jakie jest otwarta.

Funkcja nakłaniająca – głównym zadaniem tego rodzaju reklamy jest nakłonienie potencjalnych klientów do zakupu konkretnego produktu. Prezentuje ona jego zalety i wyjaśnia, co wyróżnia go na tle konkurencji. Reklama nakłaniająca może porównywać dany produkt z innymi lub wręcz wykazywać ich wady, których oczywiście obiekt reklamy jest pozbawiony.

Funkcja przypominająca – dotyczy towaru powszechnie znanego, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie wymaga już informowania, ani nakłaniania. Jedną z jej odmian jest reklama wzmacniająca. Prezentuje ona wiernych klientów danej marki, którzy nigdy się na niej nie zawiedli.

Głównym celem reklamy jest utworzenie świadomości marki, firmy lub produktu w środowisku konsumenckim. Poszerzenie grona klientów oraz zwiększenie sprzedaży, które jest ostatecznym efektem, do którego dąży reklamodawca.

Reklama ma przekonywać o wyjątkowości marki, jej prestiżu, zaangażowaniu oraz dbaniu o zadowolenie klienta, jak również o bezkonkurencyjnych cechach produktu. Reklama dodatkowo dba o podtrzymanie wykreowanego już pozytywnego wizerunku.